Kompetanseutvikling av voksenlæraren: Danmark 2012

 

Voksenlæreres kompetenceudvikling – debat og formidlingsseminar

22. maj 2012 på Holmegaard Park, Danmark

Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer

Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK- Nationalt center for kompetenceudvikling  og NVL’s arbejde, og det er et aktuelt tema i den daglige praksis på VEU center Selandia.

I 2011 blev der gennemført en kortlægning af krav til voksenlæreres kompetencer i de nordiske lande, og både NVL og NCK har en række igangværende forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på voksenlæreres kompetenceudvikling.

Voksenlærere arbejder inden for et felt, der er under konstant udvikling. Der stilles øgede krav om tværsektorielt samarbejde, kursistprofilen er ændret med nye målgrupper, og der er et vedvarende fokus på fastholdelse og gennemførelse. Det stiller nye krav til voksenlærernes kompetencer. Derfor planlagde og gennemførte NCK, NVL og VEU center Selandia i fællesskab et debat- og formidlingsseminaret, hvor NCK og NVL præsenterede igangværende projekter og foreløbige resultater og perspektiver blev diskuteret. Formålet med seminaret var  en gensidig udveksling af aktuel viden og erfaringer og at få inspiration og idéer til det videre arbejde.

Presentationer

Voksenlærerens betydning
Bjarne Wahlgren, NCK
PDF

Kompetencekrav og uddannelsesmuligheder for voksenlærere på VEU center institutioner
Maria Marquard, NVL
PDF

Kompetenceudvikling i læringscirkler, ny struktur for kompetenceudvikling
Peter Müller, VUC Nordjylland
PDF

Voksenlærerens vejledningskompetencer,  VEU-centrenes strategier for behovsafklaring
Kristina Mariager-Anderson, NCK
PDF

Tværsektorielt lærersamarbejde mellem VUC og AMU
Elsebeth Fjord Pedersen, NCK
PDF

Nye lærertyper på VUC, lærernes socialpædagogiske kompetencer
Linda Kragelund, NCK
PDFFoto: Karin Beate Nøsterud /norden.org
Foto: Karin Beate Nøsterud /norden.org