Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements B

 

Oslo 7. september 2011.

Opsamling på diskussioner i grupper

Gruppe 1 og 2.

Kompetencebehov:

• Behov for tværfaglige voksenpædagogiske fora (lærere, sygeplejersker, …)
  o En nyttig måde at lære på
  o Forskellige perspektiver fra forskellige baggrunde
  o Forståelse af andres praksis vil kunne hjælpe til refleksion over egen praksis
• Tværfaglig erfaringsudveksling, øget læringsudbytte i tæt relation til egen praksis
• Netundervisning – bliver stadigt mere udbredt
  o Behov for egne mødesteder, hvor netlærere kan diskutere ovennævnte problemer
• Fokuser på generelle kompetencer og overlad dysleksi etc. til specialister – det er ikke en kompetence, voksenlæreren skal have
• Forudsætning for voksenlærere: stole på sig selv (voksne stiller høje krav til deres lærere)
  o Skal tage programmerne/testene selv
  o Skal selv være i udvikling
• Voksenlærere må selv sørge for at holde sig opdateret og være i udvikling – at kunne identificere sig med deltagerne og deres situation vil give øget tilpasningskompetence

Hvordan kan kompetencerne opnås?

• Hvordan etablerer vi en kontekst?
  o Internt lederprogram i forsvaret
  o Veksling mellem job og studier giver bedst udbytte
• Voksne/netundervisning
  o Veksle mellem net og praktik
  o Feltet voksenpædagogik må også sættes på dagsordenen – brug for forskning og dokumentation (dette er et voksende oplæringsfelt for voksne) – der må lægges pres på det politiske niveau
  o Kombination af netundervisning og at man mødes
  o Netlæreren må også i fokus
• Udvikle fagmiljøer (inden for voksenpædagogik)
  o Egne kompetencemiljøer for de forskellige arenaer inden for voksenpædagogik (netbaseret, studieforbund, høgskole, …)
  o Udviklingsprojekt – bygge videre på seminaret

Gruppe 3.

Kompetencebehov:

• God fagkompetence
• Udfordringer med ældre lærere (statisk praksis) og nye lærere (mentor)
• Didaktisk
• Relation
• Ledelseskompetence
• Vigtigt med forventningsafklaring
• Stole på at de tør bidrage med noget
• Man skal kende sin gruppe
• Skabe mestring
• Positiv pædagogik/tro på forandring/mestring

Hvordan kan kompetencerne opnås?

• Utrolig vigtigt at have inspirerede lærere
• Særligt i frivilligheden
• Tilbyd gratis kurser
• Etablere lærerforum
• Have kollega med i undervisningen
• Evaluere
• Job-bytte mellem lærerne – se andres undervisning
• Opgave for VOFO i samarbejde med uddannelseskontoret

Konkrete idéer til aktiviteter og tiltag:

• Fælles kursusmateriale
• Netstudier
• Etablere enhed i samarbejde med høgskoler/NTNU
• Flere fællesarenaer
• Grundtvig: Lærerudveksling

Aktiviteter, hvor nordisk samarbejde kan være relevant:

• Samarbejde med søsterorganisationer
• Må være gode til erfaringsudveksling med kolleger
• Samarbejde med forskningsnetværk

Voksenpædagogik: Taget alvorligt som eget fagfelt

Flere sammen som arbejder med pædagogiske platforme.

Gruppe 5 og 6.

Kompetencebehov:

• Gruppedynamikk
• Læringsmiljø
• Elevernes bakgrunn/nivå/kunnskap
• Strukturering/systematisering
• Kommunikasjon
• Lytte
• Engasjement.

I tillegg viktig med kunnskap om ulike undervisningsmetoder.

Kjennskap til realkompetanse og veilednings-/rådgivningskompetanse er også viktig.

Man må få prøve ut dette og bli bevisst på det. 

Hvordan kan kompetencerne opnås?

• Korte samlinger/kurs/moduler (lavterskeltilbud) er vigtig
• Jevnlig påfyll for voksenlærere i et livslangt perspektiv er vigtig
• Voksenlærere bør ha rett på etter og videreutdanning på samme økonomiske nivå som studenter ellers.

Aktiviteter, hvor nordisk samarbejde kan være relevant:

• Faktainnsamling og faktaformidling både tverrsektorielt og i nordisk sammenheng er nødvendig. NVL gjør en bra jobb der.

Notater ved bordene

• Anvende – øve, øve, øve
• Knytte erfaring til viden. Skabe identiske elementer
• Anvendelse. Transfer
• Relationskompetence
• Se sin egen kompetence
• Ejerskab til nye kundskaber/færdigheder
• How to foster: Inclination to change
• Gruppen som værktøj til at øge selvtilliden
• Indre >< ydre motivation

• Læringsudbytte
• ”Hvorfor er jeg blevet den jeg er blevet”
• Opdagelse
• Erkendelse
• Tillid
• Skjule sig
• Kommunikationsfærdigheder
• Modstand mod læring
• Professionalitet
• Direkte
• Relationskompetence
• Positive tilbagemeldinger

• Forskel voksenlærer >< almenlærer
• Videreuddannelsesmuligheder
• Præcisering og fornyelse af egne tanker om voksenlærerens rolle!
• Betyder ikke at vi har lært noget at vi også er i stand til at bruge det? (dersom vi ønsker det)


Bjarne Wahlgren, Centerleder ved Nationalt Center for Kompetenceudvikling, opsummerede dagen i ”ti teser om kompetenceudvikling”:

• Læring skal føre til ændring
• Kræver ændring i holdning og tankesæt
• Fordrer anvendelse af det som læres
• Møder modstand –kræver mestring
• Kræver viden om transfer
• Fremmes af vejledning og coaching
• Kvalitetssikres af systematisk evaluering
• Videreføres af den reflekterede praktiker
• Voksenpædagogisk uddannelse er af høj strukturel kvalitet
• Der er behov for udveksling af konkret kvalificeret praksis.