Kompetanseutvikling på Island

 

Den finansielle krisen har satt dype spor i Island. Banker er gått konkurs, industrienes bestillingsbøker er skrumpet sammen, masseoppsigelser er blitt vanlig kost. Arbeidsløsheten har vært rekordhøy, har ligget mellom 7 og 8 % som er uvant situasjon på Island. Under 2010 har det satt ytterligere press på utdanningsorganisasjonene for å utvikle tilbud med variert utdanning for møte omstendigheten.
Som en del av NVLs kompetanseprosjekt hadde den islandske nasjonalgruppe utvalgt åtte eksempler hvor utdanning på en fremragende måte blir brukt for å tilgodese kompetanseutvikling. Alle eksemplene ble presentert og diskutert på et nasjonalt seminar den 18. mai 2010 i Reykjavik.

De åtte tiltakene spente vidt, de innebar tiltak for regional utvikling, kompetanseløft for kortutdannete, faglig utvikling, og nytenkning innenfor akademisk utdanning. Over 30 representanter fra utdannings- og kulturministeriet, livslanglæringssentra, Landsorganisasjonen, Næringslivets hovedorganisasjon, og Utdanningsvitenskaplig fakultet ved Islands Universitet var aktive på seminaret både på stedet og online og bidro til livlig diskusjon.

Presentasjon av de otte eksemplene:

Regional development
National plan
Design in metal and prisma