Kompetansprojekt 2009 - 2012

 

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring startet i 2009, ett prosjekt for å undersøke suksessrike nordiske utdanningsprosjekt.
Målet var ikke å identifisere og løfte fram en rekke s. k. "best practises" men å gå et skritt lenger og gi ut ett hefte med anbefalinger om hvordan det er mulig å oppnå suksess med utdanningsprosjekt og programmer. 
Arbeidet har foregått i tre faser. En nordisk arbeidsgruppe planla framgangen av prosjektet. Nasjonale referansegrupper ble etablert i alle de Nordiske landene, de samlet inn og valgte eksempler.

Eksemplene presenteres etter land:

Danmark 
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Finland 
Island 
Sverige 

En gruppe forskere fikk, med utgangspunkt i tretti prosjekt fra alle de nordiske landene, oppgaven med å undersøke hva det er som kjennetegner prosjekt som på forskjellige måter har lykkes med å skape forutsetninger for å møte utfordringer, ta vare på muligheter og bidra til en konstruktiv forandring i samfunnet og arbeidsliv.
 

 

 

NORDISK KOMPETANSEPROJEKT, 8-9.9.2011, LUND, SVERIGE

En konferanse ble arrangert i Lund, Sverige hvor deltakerne kom med innspill i form av nye ideer, kritikk og presisering. Se underlag for konferansen her  og Konferanserapport med bilder


Resultatet ble trefoldig:

  1. En forskerrapport ”Analysis of Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Defining the Succes Factors” (ISBN: 978-9979-72-141-3), der kan hentes som pdf 
     
  2. Et hefte hvor de 8 suksessfaktorene er beskrevet kom ut på flere språk:
  3. Et plakat hvor de 8 suksessfaktorene er listet også på de overnevnte språk og finsk for å få plakat kontakt Islands koordinator sigrunkri@frae.is

Conference photo report:
 20110908_conference_photo_report (535 KB)

Success factors and the story behind them… 
 20110908_researcher_report_succes_factors (353 KB)