Kompetens för äldre

 
Text: Bernharður Guðmundsson

Kompetens för äldre

Foto: Karen Beate Nøsterud /norden.org
Foto: Karen Beate Nøsterud /norden.org
I sin rapport Framtidens kompetenser – och hur vi utvecklar dem skriver Nordisk tänketank: ”Frågan hur vi ska hantera en åldrande befolkning och samtidigt bibehålla en hög samhällelig välfärd och standard är brännande aktuell i hela Norden”. Man konstaterar också att det inte finns någon beredskap för hur kompetensväxlingen mellan äldre och yngre ska ske. Tänketanken delar in kompetens i yrkeskompetens, personlig kompetens och social kompetens.
Läs mer »