Kompetens och arbetsförhållanden inom folkbildningen har utvärderats

 

Detta framgår av en utvärdering av folkbildningen, som Rådet för utbildningsutvärdering har organiserat på uppdrag av undervisningsministeriet. Syftet med utvärderingen var att utvärdera kompetens, behörighet och arbetsförhållanden inom folkbildningen och att lyfta fram utvecklingsbehov.
De väsentliga bristerna i den pedagogiska kompetensen hos personalen inom folkbildningen gäller en alltför svag kännedom om vuxenpedagogik, ovana att arbeta i nätverk och med nätverk samt svag nätpedagogisk och mångkulturell kompetens.

Läs mera: www.edev.fi/img/portal/58/publikation_nr_43.pdf?cs=1264168058