Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 

Syftet med rapporten är at uppfordra till utformningen av en nationell kompetensstrategi och kompetenspolitik i länderna, som kännetecknas av helhetssyn och samverkan mellan relevanta politikområden och som möjliggör ett kraftfullt system för kompetensförsörjning i arbetslivet. Det handlar om att hitta rätt balans mellan marknadskrafter och myndighetsstyrning, mellan arbetslivets dynamik och utbildningsinstitutioners kapacitet och traditioner och mellan arbetslivets kompetensbehov och individers fria utveckling av talanger.

Nätverket har under 2017 presenterat rapporten på en turné i nordiska länder, i Norge, Oslo 29 mars, på Färöarna i Torshavn - 20 april, på Island i Reykjavik - 8 juni, i Finland Jakobstad 22 november och i Danmark í København 7 december.

Till rapporten