Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 

Ett arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med omstrukturering och omställning, leder till behov av förändring och förnyelse i samtliga delsystem och ett uttalat helhetsperspektiv i förändringsarbetet. Alla nordiska länder gör mycket för att höja vuxnas kompetens, men ständigt nya utmaningar såsom globalisering, digitalisering och demografiska förändringar ökar behovet av nya utbildningsformer, mer samarbete mellan olika sektorer och bättre gemensamma lösningar.