Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Jakobstad, Finland

Vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad den 22 november 2017 kl. 12:00-16:00

 

 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Vid Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad den 22 november 2017 kl. 12:00-16:00

Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Dagens program:

12.00 Lunch i restaurang Yrkeskocken

13.00 Välkommen till Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från finskt perspektiv

          Sigrun Kristin Magnúsdóttir, NVL och Jarl Sundqvist, vd Concordia, Regionens kompetens nu och i framtiden 

13.15 Presentation av rapporten Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Ingegerd Green SKTC, och Tormod Skjerve, Virke i Norge

14.00 Vilka rekommendationer är mest relevanta för arbetslivet i Finland. Kort introduktion av Jonas Sandlin, Mirka och Kenneth Holmgård Baltic Yachts.

I dialoggrupperna deltar representanter från finskt näringsliv

14.30 Fika i café

15.00 Diskussionerna om resultaten och rekommendationerna i rapporten fortsätter. Presentationer (5 min/grupp)

16.30 Avslutning

Mer information om nätverket: http://nvl.org/natverk/arbetslivskompetens

Resultat

Program 

 

 

Bilde_3.jpg  Afrit af Bilde 1.JPG  Afrit af bilde 3.JPG  Afrit af Bilde 2.JPG