Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Stockholm

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv sett från svenskt perspektiv

 

 

NB! Seminaret er avlyst!

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

 

Tid: 9. november kl 13

Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.
 Se rapporten här

       

 

Program

12.00 Lättare lunch

13.00 Välkommen och introduktion till det nordiska samarbetet Sigrún Kristín Magnúsdóttir, NVLs koordinator på Island

13.10 Kompetens för arbete Caroline Söder, VD Trygghetsfonden TSL

13.30 Rapporten i sammandrag Ingibjörg E. Guðmundsdóttir FRAE Island och Ingegerd Green SKTC Sverige

14.30 Fika och mingel

14:50 Reflektion över rapportens rekommendationer

Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert Almega

Josefine Larsson, utredare IF Metall

15:15 Rundabordssamtal kring rapportens relevans ur ett svenskt perspektiv

15:50 Avslutning och nästa nordiska steg

 
Närmare information hos Islands NVL koordinator Sigrún Kristín Magnúsdóttir, sigrunkri@frae.is

Mer information om nätverket: http://nvl.org/natverk/arbetslivskompetens 

Invitation

NB! Seminaret er avlyst - NB! Seminaret er avlyst!