Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv - Vanda, Finland

Axxell MKK, Vanda den 10 november 2017 kl. 13:00-16:30

 

 

Seminaret er avlyst! 

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

Ett arbetsliv i förändring, där kompetenskraven omformuleras i takt med omstrukturering och omställning, leder till behov av förändring och förnyelse i samtliga delsystem och ett uttalat helhetsperspektiv i förändringsarbetet. Alla nordiska länder gör mycket för att höja vuxnas kompetens, men ständigt nya utmaningar såsom globalisering, digitalisering och demografiska  förändringar ökar behovet av nya utbildningsformer, mer samarbete mellan olika sektorer och bättre gemensamma lösningar. 

Rapporten som NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram lyfter fram viktiga strategiska frågor, som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Adresse: Neilikkatie 17, 01300 Vantaa

 Se rapporten här

Invitasjon på svensk  

Tulo_ohjeet_Vantaa_Vandapdf (86,01 KB)
 

Kutsu, Osaaminen työmarkkinoiden näkökulmasta 

 

Seminaret er avlyst!

 

pexels-photo-630839.jpg