Kompetensbehov på den isländska arbetsmarknaden

Island ligger långt efter andra länder när det gäller mätning av kompetenser för arbetsmarkanden enligt en expertgrupp om kompetens och utbildning på den isländska arbetsmarknaden.

 
Rapport från expertgruppen, www.vinnumalastofnun.is. Rapport från expertgruppen, www.vinnumalastofnun.is.

Gruppen anser att åtgärder måste vidtas för att bilda en ram för kompetensprognos på Island. Utsikter för kompetens och utbildningsbehov på arbetsmarknaden genomförs runt om i världen, men på Island saknar sådana prognoser.

Gruppen rekommenderar att Island genomför kompetensprognoser på liknade sätt som görs i Sverige, Finland och i Irland.

Läs mer