Kompetensplattformer och karriärcenters

 

handlar DialogWebs nyaste artiklar om. På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.
I Norge är karriärvägledningen är en offentlit och gratis tjänst för enskilda och dessutom ett verktyg för myndigheterna för att bidra till att så många som möjligt kommer i arbetslivet.
- Vi skall hjälpa våra kunder att finna "sin rätta hylla i arbetslivet", säger Kjersti Isachsen som är verksamhetsledare för Karrieresenter Telemark i Skien.

Läs mer på www.dialogweb.net och kommentera och gilla artiklarna på www.facebook.com/dialogweb.