Kompetenssit keskustelun keskessä Hanasaaressa

Alfarådet-verkoston ja Opetushallituksen koordinoima 14. pohjoismainen aikuisten lukutaidon opettajien konferenssi pidettiin 3.-5.4.2019 Hanasaaressa.

 
Kuva: Johanni Larjanko Kuva: Johanni Larjanko

Konferenssin tavoitteena oli kehittää opettajien kompetenssia opetukseen, joka tukee opiskelijoiden identiteettiä, aktiivista kansalaisuutta ja jatkuvaa oppimista.

Konferenssissa keskityttiin erilaisiin lähestymistapoihin opiskelijoiden peruskoulutuksen kehittämisessä ja kielitaidon sekä digitaalisten taitojen, puheosaamisen ja suullisten taitojen vahvistamisessa. 

Konferenssin materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta https://nvl.org/konferencer/14-konferense-om-alfabetisering