Kompetensutveckling i arbetslivet

Välkommen på seminarium onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 8.30—12.00 på Park Alandia

 

Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerar i samarbete med NVL ett halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling i arbetslivet.

Målgruppen för seminariet är företagsledare, HR-personal, socialarbetare, handledare, vägledare, lärare och tjänstemän från företag, sociala sektorn, tredje sektorn och skolorna på Åland.

Tidpunkt: 12 oktober kl. 8.30 – 12.00
Plats: Park Alandia hotell i Mariehamn
Anmälan senast den 7 oktober på länken här

Två metoder för kompetensutveckling i arbetslivet presenteras på seminariet:

Lärandecirkel

Lärandecirkel är en metod som har testats och utvärderats inom NVL:s nätverk Kompetensutveckling av vuxenutbildare i ett pilotprojekt baserat på deltagarnas yrkeserfarenheter inom två områden:

  • de som arbetar med vuxenutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet
  • de som arbetar med lärande och kompetensutveckling av utsatta målgrupper

Resultatet från pilotprojektet har sammanställts i rapporten Lärandecirklar: Utvärdering av två pilotcirklar. I artikeln Med lärandecirkel kan man lära och lära att lära presenteras erfarenheter från Emmaus Åland.

Kompetenssäkring genom validering

Jonas Sandlin, VD i företaget Finnish Competence Validation berättar om deras metod där man använder validering som ett verktyg för kompetenssäkring i både små och stora organisationer. FCV Oy samarbetar med Svensk industrivalidering, Sandlin fungerar också som utbildningsansvarig vid KIP service Oy Kokkolan Industrial Park, som består va 80 företag med 2 400 anställda.

Under seminariets första del presenteras metoderna och under den andra delen blir deltagarna indelad enligt intresse i en grupp med fokus på den sociala sektorns arbetstagare och en grupp med fokus på näringslivet/företagen.

Vid frågor kontakta

Bodil Regårdh
tel. 018—25545
bodil.regardh@regeringen.ax

Carola Eklund
tel. 018—25541
carola.eklund@regeringen.ax

Program:

08.30 09.50

Välkommen och inledning, Bodil Regärdh och Cärolä Eklund

Presentätion äv lärändecirkelmetoden, Märiä Märquärd

Erfärenheter äv lärändecirkelmetoden, Cämillä Ernkräns Emmäus, Thomäs Mättsson Ung resurs och Penillä Eriksson, Åländs yrkesgymnäsium

Kompetenssäkring genom välidering, presentätion äv Jonäs Sändlin , FCV (fcvgroup.fi)

09.50 10.15 PAUS
10.15 11.45

Fordjupning i metodernä, reflektioner, frä gor och diskussion tillsämmäns med foreläsärnä

Lärandecirkelmetoden
Diskussionsledäre är Cämillä Ernkräns och ThomäsnMättsson

Kompetenssäkring genom validering
Diskussionsledäre är Jonäs Sändlin och Penillä Eriksson

11.45 Avslutning