Kompetensutvecklingen på arbetsplatserna präglas av mångfald

Komptensutvecklingen på företagen har blivit allt flexiblare. Detta framgår av en survey som gjorts av Finlands Näringsliv EK. Enligt surveyn utvecklar företagen kompetensen hos sin personal mest genom utbildningar som inte leder till examen, genom introduktion och handledning samt genom olika utbildningsevenemang.

 

Enligt surveyn betonas inom alla branscher vikten att utveckla ledarkompetenser. Inom industrin är behovet av mångsysslare allt större, för processerna och produkterna har blivit mångsidigare. Behovet av mångsysslare utmanar utbildningssystemet och speciellt yrkeutbildningssystemet med krav på allt större flexibilitet. 
 Vartannat företag inom servicebranschen utnyttjar webbaserade inlärningsmiljöer i kompetensutvecklingen. Mest vanligt år det inom handeln, finansbranschen samt på kunskapsintensiva företag. 
 Finlands Näringsliv EK undersöker årligen behovet av arbetskraft och utbildning hos sina medlemsorganisationer. Surveyn besvarades av över ett tusen företag med ca 415 000 anställda. 

Mera på finska på Ek.fi
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi