Kompetent arbeidskraft = økt produktivitet

 
Hilde Tonne Hilde Tonne

Kunnskap er nøkkelen til både Kunnskap er nøkkelen til innovasjon, sier Hilde Tonne. Hun er konserndirektør i Telenor og sitter i NHOs produktivitetspanel, og kommer samtidig med noen gode råd til regjeringen.  Kunnskap og teknologi vil spille en nøkkelrolle for å møte morgendagens utfordringer. Vår evne til å fornye kunnskapen og teknologien kontinuerlig, og i takt med omgivelsene vil stå sentralt, sier Tonne.

Les hele intervjuet hos Abelia