Kompetenta lärare i de finländska skolorna

Mer än 95 procent av klasslärarna inom den grundläggande utbildningen och 97 procent av gymnasielektorerna var formellt behöriga för sin uppgift under vårterminen 2013. Inom yrkesutbildningen och folkbildningen var andelen något lägre.

 

Uppgifterna framgår i publikationen "Lärarna i Finland 2013", som baserar sig på Statistikcentralens data om de finländska lärarna. Utom information om lärarnas formella behörighet finns det i publikationen uppgifter om bl.a. lärarnas deltagande i fortbildning, yrkeslärarnas arbetslivsperioder, framtidsutsikter för läraryrket och de finländska lärarnas situation i internationell jämförelse. Lärarna inom de svensvenskspråkiga utbildningsformerna beskrivs skilt i en svenskspråkig artikel. 
Publikationen är utgiven på finska, men centrala artiklar är översatta till svenska och engelska. 

Läs mera...
Publikationen: Opettajat Suomessa 2013/Lärarna i Finland