Komvuxutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

 

Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Dessa utgör en mycket heterogen grupp, vissa har t.ex. högskoleutbildning medan andra helt saknar utbildning. Utbildningen syftar till att ge sådana kunskaper som behövs för att delta i samhälls- och arbetslivet och utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.
- Vår bedömning är att vägledning är en nyckelfråga för en individanpassad och effektiv utbildning. Detta gäller inte minst högutbildade studerande som ofta bara behöver läsa vissa delar av kurserna.
säger utredaren Geoff Erici på Utbildningsdepartementet.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/16841/a/213884