Konferance om validering av realkompetanse

 
Arbeidslivets Opplæringssenter, NVL Island og NVL's valideringsekspertverk holdt en konferanse om validering, nordiske og evropeiske erfaringer og utviklingen på Island.
Spesialister fra NVL’s Ekspertnettverk om validering ga en oversikt over området i Norden. Enn videre opplyste de om eksempler på best praksis i de forskjellige landene. Etter lunsj kastet Patric Werquin frá OECD lys på nyeste trend i 27 lande  og Ingbjörg Elsa Guðmundsdóttir FA’s generalsekretær introduserte FA’s forslag om utvikling av validering på Island. Til slutt ble erfaringer for forskjellige islandske pilotprosjekt presentert.

Presentasjoner: http://www.frae.is/default.asp?id=636