Konferanse om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden)

Digital kompetanse er en forutsetning for at utdanningssystemet, samfunnslivet og næringslivet skal kunne foreta det grønne skiftet.

 

Digital kompetanse er en forutsetning for at utdanningssystemet, samfunnslivet og næringslivet skal kunne foreta det grønne skiftet. De nordiske landene er avhengig av samarbeid for å løse klima- og naturmangfoldsutfordringene. På denne konferansen skal vi belyse på hvilken måte sektorene kan og bør jobbe for å nå målet om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige region innen 2030, som beskrevet i Visjon 2030.

Les mer og meld deg på her