Konferanse om karrierevalg og karrierelæring

 

Fredag den 30. oktober 2015 avholdes en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik,  kl. 08:30-13:00 hvor hovedtemaet er karriereveiledning og karrierekompetanse. Konferansen arrangeres i samarbeid med NVLs veiledernettverk, Arbeidslivets opplæringssenter, Euroguidance, og Islands Veilederforening. På konferansen presenter Bo Klindt Paulsen, Via University Colleges, rapporten Karrierevalg og karrierelæring”, som er et NVL & ELGPN ’concept note’ kan lastes ned her

Målgruppen er myndigheter, institusjonsledere, veiledere på tvers av sektorer samt alle med interesse for disse emner.