Konferanse om kvalitet i voksnes læring

 
Ideen om livslang læring innebærer sterkere fokus på voksnes læring, på hvordan den organiseres og hvilke resultater den skal gi. Tilbudet til voksne er mangfoldig, fleksibelt og behovsorientert. Derfor kan det være vanskelig å finne felles kriterier for hva som kjennetegner god kvalitet i voksnes læring. NVL møter denne utfordringen og inviterer til konferanse i mai. Les mer her:
www.nordvux.net/page/652/nordiskkonferens2008.htm