Konferanse om sosialt entreprenørskap

 

Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt? Hvilken rolle spiller sosiale entreprenører i dag og i tiden framover?

Läs mer