Konferanseavslutning

 

Idéer och frågor lever vidare

En strejk inom den offentliga sektorn i Norge gjorde att konferensen måste avslutas lite tidigare än planerat för att de deltagare som reste med flyg hade tillräckligt med tid för säkerhetskontrollen, som berördes av strejken. Det ledde till att den planerade innovationspanelen, som skulle bygga på kommentarer och frågor från sessionerna, uteblev, men NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen försäkrade deltagarna om att det breda spektrum av frågor som kommit upp under de två konferensdagarna inte glöms bort utan lever vidare och inspirerar till nya uppdrag för NVL:s nätverk och ger stoff för nya konferenser.
– Vi har fått uppleva en lärorik atmosfär under de två dagarna och blivit inspirerade att ta både stora och små steg, sade Carlsen.

Nordiska ministerrådets seniorrådgivare Kirsten Preisler tackade också deltagarna och nämnde att innovation och kreativitet är ett prioriterat område inom ministerrådet. Studier och undersökningar görs inom området och samarbetet mellan näringsliv och utbildning och forskning står högt på agendan.

Konferensen avslutades med att Karin Edholm från utbildningsdepartementet i Sverige kort presenterade Sveriges sektorprogram för 2013 då landet tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Det färdiga programmet publiceras i december och finns då till påseende på regeringens hemsida, men redan nu kunde Edholm bland annat berätta att ungdomsarbetslösheten kommer att bli årets huvudtema och att man kommer att jämföra de olika systemen i Norden, underlätta ungas rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden och undersöka förutsättningarna för en gemensam nordisk arbetsmarknad.     

Antra Carlsen
Antra Carlsen

Kirsten Preisler
Kirsten Preisler

Karin Edholm
Karin Edholm

Spørsmål etter konferansen
PDF