Konferansen åpner

 

Innovation – stora drömmar och små steg

Varför är det skönt att kyssas? Blir man bättre i matematik om man får tugga tuggummi medan man löser uppgifterna? Varför kan kvinnor göra flera saker på samma gång och män bara en?

Detta är exempel på frågor som norska skolelever ställt i samband med en forskartävling för skolbarn och det var Norges kunskapsminister Kristin Halvorsen som i innovationskonferensens öppningstal med hjälp av dem hänvisade till barns nyfikenhet och fyndiga frågor som ett gott exempel på drivkraft för innovation, en drivkraft som borde hållas levande livet ut. Barns sätt att utforska världen var för övrigt något som många av konferensens talare hänvisade till under de två dagarna.
– Det finns stora möjligheter att lyfta fram den potential som finns hos hela den vuxna befolkningen, på alla arbetsplatser hela vägen. Samhället tjänar på detta och jag hoppas
konferensen ser hela detta perspektiv, sade Halvorsen. Hon påpekade att det inte bara är redan högt utbildade personer som ska ha nytta av livslångt lärande utan alla ska inkluderas.
– Vi ska ha samarbete kors och tvärs och fråga oss hur vi kan göra detta smartare. Våra arbetsplatser ska vara innovativa hela vägen och vi ska dela kunskap i alla sammanhang.

Minister Halvorsen antog att det kan vara en tämligen lång väg att gå innan samhället förstår att livslångt lärande handlar om att ge alla vuxna en möjlighet och hon betonade vikten av att nå de vuxna som upplevt sin skolgång som ett nederlag och dem som inte själva söker sig till någon utbildning.

Anders Geertsen, direktör för Nordiska ministerrådets avdelning för kunskap och välfärd, sade i sitt öppningstal att det är lättare att se och uppleva innovation än tala om innovation.
– En gång i tiden kunde man utbilda sig till ett yrke, men det är slut med det – av alla yrken och professioner byts ca 10 procent ut varje år.
Att ett nytänkande behövs inom utbildningen illustrerade han med några exempel på hur föränderlig vår värld de facto är.
– Redan om tjugo år är allt förändrat, och redan nu när jag ser mig omkring och tittar på min egen generation kan jag konstatera att få jobbar med det de är utbildade till.
Som ett exempel på de snabba förändringarna tog han företaget Siemens som i dag tillverkar ca 700 000 produkter, men av dem beräknas 80 procent ha bytts ut inom fem år.

Geertsen nämnde tre ting som vi är bra på i Norden: tillit, bredd och verkstäder.
– Ett tillitsfullt samhälle är helt avgörande för att kunna skapa rum där man experimenterar, vilket är en enorm konkurrensmässig fördel och bredden betyder att vi inte är alltför klassuppdelade eller alltför specialiserade.
Bredden gör att man på en arbetsplats gärna talar med en kollega som arbetar med något annat . Också tack vare enhetsskolan har vi en bredare förståelse för varandra.
Att vi bevarar våra verkstäder är enligt Geertsen viktigt ur många synvinklar och då talade han om verkstaden inte bara som ett rum där man tillverkar ting utan ett rum där man får lov att vara kreativ.
– Vi måste ha erfarenhet av processer, om man ska vara innovativ gällande bilproduktion ska man producera bilar, om man ska vara innovativ inom sjukvården måste man ha sjukhus och om man ska vara innovativ i att skapa vindkraftverk måste man bygga dem, och inte ”outsorca” dem. De bästa idéerna föds ju på verkstadsgolvet, sade Geertsen.
En nyhet i själva konferensupplägget var att deltagarna, som satt samlade i grupper vid runda bord, efter varje block tillsammans formulerade frågor som de sände per sms till talarna via en storskärm. En del av svaren ingår i presentationerna nedan.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Kunnskapsminister
Kristin Halvorsen

VIDEO

Avdelingssjef Anders Geertsen, avdelingen for Kunnskap og Velferd, Nordisk Ministerråd Avdelingssjef
Anders Geertsen, avdelingen
for Kunnskap og Velferd,
Nordisk Ministerråd

VIDEO