Konference om Litteracitet og dansk som andetsprog

 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Tuborgvej 164, 2400 København NV - Lokale A 401
Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.50 – 16.30

Tirsdag den 27. maj 2014 vil to af Nordens fremmeste eksperter inden for skriftkyndighed og litteracitet, Qarin Franker og Vigdis Rosvold Alver, holde forelæsninger om litteracitetsundervisning for andetsprogede kursister.

Som opfølgning på formiddagens foredrag er der efter frokost tre workshops som alle har fokus på praksisfornyelser inden for litteracitetsundervisning. Konferencens deltagere får mulighed for at deltage i alle tre workshops.

Se nærmere præsentation af foredrag og workshops i programmet.

Som forberedelse til konferencen kan du læse skrivelse fra Nordisk Alfaråd om kompetenceområder for lærere inden for undervisning i litteracitet for voksne med andre modersmål end de nordiske (se nedan). Der er desuden anden inspiration til læsning i programmet.

Inbjudan: PDF
Program: PDF

Kompetensbeskrivning av lärare: PDF
Description of Teacher's Competence: PDF