Konference om anerkendelse af realkompetencer og livslang læring

Hotel Hans Egede, Nuuk, d. 15. september 2022

 

I forbindelse med at der er stor efterspørgsel på arbejdskraft og især faglært arbejdskraft i alle brancher i Grønland, møder arbejdsgiverne udfordringer med de lediges uddannelsesniveau. Denne udfordring gør det endnu mere nødvendigt at have fokus på uddannelse, opkvalificering og omskoling af flere segmenter af borgere i samfundet som emne.

I forbindelse med besøg fra Nordisk netværk for validering, afholdes derfor denne konference med de nødvendige interessenter for at kunne starte arbejdet med validering, anerkendelse af kompetencer i en mere formel kontekst i Grønland.

Program

08.00 08.15 Ankomst og kaffe
08.15 08.30 Velkomst og formål
Åbningstale ved Naalakkersuisoq, Jess Svane
08.30 08.40 Program, forventninger og udbytte ved Inaluk Brandt
08.40 09.10 Arbejdsmarked og ledighed, overblik og statistik
09.10 09.45 Uddannelsesområdet, overblik og statistik
09.45 10.00 Pause
10.00 10.15

Rundbordsdialog 1

  • Hvad er de største barrierer og muligheder for at løfte uddannelsesniveauet via kompetenceudviklingen og livslang læring i Grønland?
10.15 10.45 NVL, generel information om NVL’s arbejde og mål
10.45 11.15 Nordic Quality Compass – et værktøj til vurdering af realkompetencer
11.15 12.00 Microcredentials
12.00 13.00 Frokost
13.00 14.15

Cases fra de nordiske lande

  • Danmark – kortlægning af kompetencer
  • Finland – kvalificering til turisterhvervet
  • Færøerne – i mål med ny lovgivning
14.15 14.30 Pause
14.30 15.15

Rundbordsdialog 2

  • Hvordan kan cases og modeller fra andre nordiske lande bruges i en grønlandsk kontekst?
15.15 15.45 Paneldebat med drøftelser og spørgsmål fra rundbordsdialoger
15.45 16.00 Afrunding og afslutning

Om konferencen

I mange år er der sket en udvikling, og etableringen af PKU (Projekt Kompetence udvikling) er der opkvalificeret mange borgere. Og i de seneste år har uddannelsesinstitutionerne arbejdet med realkompencevurderinger inden for sundhedsfagene og modulopbyggede uddannelser.

Der er mange forskellige behov og ønsker for vores borgere, men det er vigtigt at kunne være en aktiv del af arbejdsmarkedet. Vores unge skal opfordres og vejledes direkte i uddannelse efter folkeskolen. De unge der har svært ved at vælge uddannelse eller vej i livet skal inspireres ved anden hjælp, eksempelvis ved produktionsskolelignede forløb. Den voksne del af vores befolkning der ikke har en formel uddannelse, skal også have mulighed for at blive anerkendt for deres kompetencer. En medarbejder der har arbejdet i byggebranchen i årevis, eller jollefiskeren der har styr på maskineriet på jollen, har kompetencer der ville kunne anerkendes eller anses som en kompetence på en faglig uddannelse. Eller borgere med handicap der har lysten og viljen til at være en aktiv del af arbejdsmarkedet skal også have muligheden.

Tilmelding senest 1. september 2022, ved Bolethe Hammeken: boph@nanoq.gl

Kontakt: Agnetha Kronqvist, NVL Sverige, Agnetha.Kronqvist@skolverket.se