Konference om den grundlæggende litteracitetsundervisning i samspil med arbejdspraktik og job

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Nordisk Alfaråd/NVL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

 

I alle nordiske lande er der et stort fokus på integration og i denne proces står ofte arbejde og beskæftigelse i centrum. Der anvendes omfattende statslige og kommunale ressourcer for at etablere arbejdsrettede integrationsprojekter. Der er på årets konference fokus på de særlige udfordringer, som vi sammen med vores målgruppe har for at finde løsninger og veje frem mod arbejde. Målet med konferencen er erfaringsudveksling og at udarbejde anbefalinger til metoder og god praksis i den arbejdsrettede undervisning.
4. – 6.april 2017, Helsingør, Danmark.