Konference om uddannelsesplan: Skab fremtid

 

Op mod 100 deltagere fra forskellige skoler, institutioner og virksomheder var med til at komme med inputs til uddannelsesområdet i fremtiden.
Frem til 2012 er der hovedsagelig fokus på de unges overgang fra folkeskole til et videre uddannelsesforløb, samt på at få sluset ufaglærte ind i et kompetenceudviklende forløb.
Nogle af de aktiviteter, der er igangsat, er kompetencegivende kurser for ufaglærte voksne, særligt inden for bygge- og anlægssektoren.
I 2010 er der igangsat et forsøgsprojekt med realkompetencevurdering (validering) i Sydgrønland, hvor der også er særligt fokus på kompetencegivende tiltag for ufaglærte.
Efter 2013 kommer de videregående uddannelser ind i planen, det er dog meningen at de igangsatte aktiviteter, der er igangsat, fortsætter efter 2013.
Ifølge uddannelsesplanen skal der udarbejdes en regionalt forankret strategiplan for opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, så den bliver tilpasset den fremtidige erhvervsstruktur. Der skal blandt andet sikres arbejdskraft til de nuværende væksterhverv indenfor eksempelvis social- og sundhedssektoren eller bygge- og anlæg samt til de nye væksterhverv, der nu skyder frem, især indenfor den hastigt voksende råstofsektor. En mulig etablering af et aluminiumsværk i Maniitsoq kræver yderlig faglært arbejdskraft.
Hvert halve år rapporteres om uddannelsesplanen.

Rapporten fra efteråret 2010: Nanoq.gl

Læs også artikel om konferencen: Sermitsiaq.ag