Konferenser: Nordiska

 

Konferensrapporter: Nordiska


Ett annat liv - med framtiden som bakgrund

Rapport från den 14:e Nordiska konferensen om klientutbildning/fenselundervisning, Ett annat liv - med framtiden som bakgrund, 30 september - 3 oktober 2010 i Skövde.
120 deltagare från hela Skandinavien samlades den 30 september - 3 oktober 2011 i Sverige, till den 14:e nordiska konferensen om klientutbildning. Engagemanget och intresset hos deltagarna var genomgående stort och stämningen var god från allra första stund. Gemenskap och samförstånd präglade dagarna som fylldes av inspiration, diskussioner och reflektioner.
Utmaningarna för klientutbildningen har många likheter mellan de nordiska länderna: Hur kan vi locka dem som är minst intresserade av utbildning? Hur kan vi stödja klienter med funktionsnedsättningar? Hur kan vi skapa större utbud av yrkesinriktad utbildning? Hur gör vi
utbildningen mer flexibel? Utbytet mellan deltagarna var intensivt så snart tillfälle gavs.

Uppgiftslämnare: Lena.Axelsson(ät)kriminalvarden.se


Rapport (pdf)


Behov for nordisk kartlegging av utanlandske fangar


v/Torfinn Langelid, Fylkesmannen i Hordaland
Møte i Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet, Malmø 26.09.2008.
(Se også: Nordic research on prison education / Terje Manger)
Presentation (pdf)Erfaringskonferanse om realkompetansevurdering

Erfaringskonferanse om realkompetansevurdering validering i opplæring innenfor kriminalomsorgen i Norge.
Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte en erfaringskonferanse om realkompetansevurdering i opplæringa innenfor kriminalomsorga 14. og 15. april 2010, Best Western Oslo Airport Hotell. Her finner interesserte mye informasjon om realkompetansevurdering/validering. For mer informasjon se lænk nedan.

Gode erfaringer med realkompetansevurdering eller validering i norske fengsel.

Dette viser mellom annet sluttrapporten "Din tur til å bevise" fra prosjektet: Realkompetansevurdering i opplæringa innenfor kriminalomsorgen i Norge.

Uppgiftslämnare: Torfinn.Langelid(ät)fmho.no eller telefon + 47 5557 2366

"Fængslende Kultur"


Nordisk Konference, Selfoss, Island, 18.-21. maj 2006Rapport (pdf)”Fengslende utdanning” - Likheter og ulikheter i Norden

Rapport fra den Nordiske konferansen om fengselsutdanning i Tromsø
Publicerat: 22.11.2008
Land: NO

Den 13. nordiske fengselsut-
danningskonferansen ble avviklet i Tromsø i mai 2008 med Fylkesmannen i Hordaland, Norge som vertskap. Nordisk nettverk for fengselsundervisning sto for organisering og planlegging av konferansen. Dette var den største nordiske fengsels-utdanningskonferansen noensinne med deltagere fra alle de nordiske landene - 150 i alt.


Konferanserapport (pdf)Nordic research on prison education


Terje Manger, Faculty of Psychology, University of Bergen, Norway
Møte med Alfarådet, Malmö, 26 September 2008.
(Se også: Behov for nordisk kartlegging av utanlandske fangar / Torfinn Langelid)
Presentation (pdf)Nordisk seminar om IKT i København


Nordisk nettverk for fengselsundervisning gjennomførte 3. og 4. juni 2010 et nordisk seminar om IKT i kriminalomsorgen. Tjuetre representanter fra alle de nordiske landene var tilstede. Nedan material från konferensen:Konferensprogram
Pdf

Utdanning i fengsel skal være tilsvarende den som gis i det ordinære samfunnet. Hvilke tekniske løsninger har utdanningen behov for? /Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor i Sverige
Presentation (pdf)

Hvilke tekniske løsninger er det som garanterer for sikkerhet v/Kenneth Leif Rasmussen, Kriminalforsorgen i Danmark
Presentation (pdf)

Hva slags sikkerhet har sikkerhetsansvarlige i kriminalomsorgen ansvar for å opprettholde v/Finn Grav Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i Norge
Presentation (pdf)

Virtual Campus, Jane Bateman –Head of Social Mobility Unit
Presentation (pdf)

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org