Konferenssi aikuisten lukivaikeuksista poiki paljon aloitteita Grönlannissa

 
Sisimiutissa on perustettu työryhmä, joka kehittää paikallisia toimia ihmisille joilla on lukivaikeuksia. Samanlainen työryhmä toimii myös Ilulissatissa. 
Qaqortoqissa sijaitseva kansanopisto Sulisartut Højskoliat on hakenut rahoitusta yhden opettajan kouluttautumiseen lukiopettajaksi.
Maniitsoqissa lukivaikeuksiin oli kiinnitetty erityishuomiota jo ennen konferenssia, kun sinne perustettiin 14–18-vuotiaille suunnattu sisäoppilaitos.  
Konferenssissa perustettiin yhdistys, jonka päämääränä on edistää lukivaikeuksista kärsivien mahdollisuuksia Grönlannissa.
Konferenssin viralliset suositukset on esitetty koulutuksesta ja työmarkkina-asioista vastaaville Grönlannin hallituksen ministereille Palle Christiansenille ja Ove Karl Berthelsenille. Suositukset saivat hyvän vastaanoton, ja niiden toteuttamiseksi tehtävä työ jatkuu.