Konferenssi työssä oppimisesta

 
Konferenssin tarkoituksena oli edistää tiedonvaihtoa ja -jakoa pohjoismaisten osanottajien välillä. Lähes 150 henkilöä Pohjoismaista ja muualta Euroopasta osallistui konferenssiin. Ohjelma perustui kolmeen rinnakkaiseen teemaan: Liikkuva oppiminen, jonka hankkeista ja toimijoista konferenssissa nähtiin esimerkkejä;  oppimisaihiot (learning objects), jota käsiteltiin keskustelujen ja esitysten kautta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta; ja liike-elämän oppiminen, jota esitteli joukko yritysten edustajia tapaustutkimusten kautta. 
Lisätietoa: http://distans.wetpaint.com/