Konferenssi työssäoppimisen ja työnteon rinnalla toteutettavasta perustason lukutaito-opetuksesta

Konferenssin järjestävät yhteistyössä pohjoismainen lukutaitoverkosto Alfarådet / NVL ja Tanskan kansainvälisestä rekrytoinnista ja kotouttamisesta vastaava virasto.

 

Kaikissa pohjoismaissa kotoutumiseen kiinnitetään paljon huomiota, ja kotoutumisprosessissa työ ja työllistyminen ovat usein keskeisiä asioita. Valtio ja kunnat käyttävät paljon voimavaroja työllistymiseen tähtääviin kotoutumishankkeisiin. Tämän vuoden konferenssissa tarkastellaan niitä erityishaasteita, joita me ja kohderyhmämme kohtaamme etsiessämme ratkaisuja ja polkuja työelämään. Konferenssin tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja laatia suosituksia työelämäorientoituneen opetuksen menetelmiksi ja hyviksi käytänteiksi.

 4.–6.huhtikuuta Helsingør, Tanska