Konferenssin suositus: koulun ja sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa

8. - 10. lokakuuta järjestettiin konferenssi lasten ja nuorten osaamisesta, kehityksestä ja oppimisesta. Tilaisuudessa käsiteltiin myös kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten roolia asiassa.

 
NVL: 10/2013 NVL Uutisia

Konferenssi järjestettiin Ilulissatissa sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön keskuksessa, ja siihen osallistui 65 julkisen sektorin ammattilaista eri puolilta Grönlantia. Puhujina oli tanskalaisten, norjalaisten ja grönlantilaisten sosiaalialan oppilaitosten ja tutkimuslaitosten edustajia. Grönlannin sosiaalipedagogisen oppilaitoksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Kåre Halvorsen totesi lehdistötiedotteessa konferenssin osoittaneen, että tiiviimpi yhteys tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä edistää parempia tuloksia, yhteistä näkemystä ja kokonaisvaltaista toimintaa. Hän totesi myös, että lasten ja nuorten tietämystä ja kokemuksia kannattaa hyödyntää tutkimuksessa, kehityshankkeissa sekä kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan koulutusohjelmissa.

Tilaisuuden lopussa esitettiin suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, jotka koskivat muun muassa koulun ja sosiaali- sekä terveysviranomaisten välisen yhteistyön parantamista.

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl