Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

 

Mandag 11. december 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

 
Lene Poulsen, Fjóla Maria Lárusdóttir, Gunnlaug Hartmansdottir
Fra venstre Lene Poulsen koordinator for vejlederuddannelsen CVU Storkøbenhavn, Fjóla Maria Lárusdóttir, Lifelong Training Center - Frædslumidstöd i Reykjavik og Gunnlaug Hartmansdottir Lifelong learning Center Náms- og storfsrádgjafi i Reykjavik.

Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Hvad er teorigrundlaget for konstruktivistisk vejledning og den konstruktivistiske vejledningspraksis? Hvordan er konstruktivisme opstået? Hvordan udøves konstruktivistisk vejledning i praksis? Hvad er konstruktivismens forhold til systemisk tænkning? På seminaret blev der også set nærmere på forholdet mellem læring, vejledning og konstruktivisme og på nogle af konstruktivismens blinde pletter.

Med seminaret blev der lagt der op til en diskussion af, hvad et sådant kritisk blik på konstruktivismen kan betyde for vejledningspraksis.


 
PRESENTATIONER
 

Undskyld - hvor ligger konstruktivismen? Systemisk tænkning om læring og vejledning: en paraply for konstruktivisme?

Jens Rasmussen, DPU (pdf)

 

Konstruktivisme – en vejledningsmetode. På vej hvorhen?

 

Back to the Roots: George Kelly in hindsight

Gudbjörg Vilhjálmsdóttir (pdf)

 

CareerStorm – constructionism in guidance via www

Constructionism or constructivism? (pdf)

 

Væren - den blinde plet i konstruktivismen og i konstruktivistisk vejledning?

Pdf, 13,7 Mb

 

Seminaret var arrangeret i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes læring, NVL og Forskningsenheden i Vejledning, FIV, Danmarks Pædagogiske Universitet.


 
Professor Jens Rasmussen
Professor Jens Rasmussen Danmarks Pædagogiske Universitet talte om ”Systemisk tænkning om læring i vejledning: en paraply for konstruktivisme?”

 
Lektor Peter Plant
Lektor Peter Plant, Danmarks Pædagogiske Universitet var vært på seminaret han uddybede temaet i et interview med Grethe Fog Nielsen, CVU Sønderjylland