Kontrakt om videreutdanning for funksjonshemmede

 

Den 12. juni ble en kontrakt om varierte tilbud for funksjonshemmede underskrevet på vegne av Reykjaviks livslanglæringssenter og læringssentret for funksjonshemmede om særlige tilbud for unge med psykisk utviklingshemming. Tilbudet inkluderer korte og lange kurser, målet er møte funksjonshemmedes rett til utdanning. Kontrakten trer i kraft 1 august 2012 og gjelder ett år.   

Mer på islandsk: Reykjavik.is