Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan

 

Työryhmä ehdottaa, että yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin haetaan samassa yhteishaussa. Nykyiset erilliset järjestelmät yhdistetään ja uusi järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2013 valinnoissa. Valintaperusteiden ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan - korkeakoulut ilmoittavat vaadittavat ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanat ja tarvittaessa eri aineista saadut pistemäärät, joilla hakija tulee valituksi ilman pääsykoetta.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/opintojen_nopeuttaminen.html