Korkeakoulujen pakolaisiin liittyvät ratkaisut kartoitettu

Ruotsin yliopisto- ja korkeakoululiitto (UHF) sekä yliopisto- ja korkeakouluneuvosto (UHR) ovat tutkineet yhdessä sitä, minkälaisin toimin yksittäiset korkea-asteen oppilaitokset kehittävät pakolaisille ja maahanmuuttajille suunnattuja ratkaisuja.

 

Tutkimus perustuu kyselyyn, joka lähetettiin 30 korkeakoululle syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi 25 korkeakoulua, joista 12:ssa oli erillinen virka aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) varten. Virat olivat laajuudeltaan 5–100 % kokoaikatyöstä. Seitsemän korkeakoulua oli vahvistanut ohjauspalveluitaan pakolaistilanteen vuoksi. 20 korkeakoulua osallistuu erilaisiin pakolais- ja maahanmuuttajahankkeisiin alueellisen yhteistyön puitteissa. Esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi erilaiset kielitaidon tukemisen muodot ja pakolaisten työssäoppimisen ohjaajina toimivien henkilöiden kouluttaminen. Lisätietoa tutkimuksen tuloksista saat (ruotsiksi) alla olevasta linkistä.

Lisää aiheesta