Korkeakouluopintoihin valmistavalle aikuiskoulutukselle uudet säännöt

Islannin opetus-, tutkimus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut säännöt, jotka koskevat aikuisille suunnattuja, korkeakoulukelpoisuuden antavia valmistavia opintoja. Tällainen valmistava aikuiskoulutus on suunnattu yli 25-vuotiaille, jotka haluavat opiskella korkeakoulussa mutta eivät täytä korkeakoulutuksen yleisiä kelpoisuusvaatimuksia.

 

Opetus on järjestettävä siten, että opinnot on mahdollista suorittaa kokopäiväopiskeluna kahdessa lukukaudessa. Suoritusaikaa voidaan lyhentää, mikäli opiskelijalla on suoritettuna ammattikirja tai kisällinkirja. Opetuksen tulee perustua toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmissa määriteltyihin oppimistavoitteisiin sekä kyseisen korkeakoulun tai yliopiston pääsyvaatimuksiin. Valmistavan koulutuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijaa Islannissa tapahtuviin korkeakouluopintoihin, mutta sen suorittaminen ei takaa opiskelupaikkaa missä tahansa islantilaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa. 

Lisää aiheesta (islanniksi): www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7884