Korkeakouluopiskelijat suorittavat entistä vähemmän opintopisteitä

 

Ruotsin korkeakouluvirasto on analysoinut korkeakouluopiskelijoiden opintosuoritusten määrää. Virasto tutki, kuinka suuren osan kursseistaan opiskelijat saivat suoritetuksi loppuun. Tulokset osoittavat, että opintopistesuoritusten määrä on laskenut sekä miesten että naisten osalta. Lasku johtuu todennäköisesti etäopiskelun lisääntymisestä.

Lisätietoa (ruotsiksi): PDF