Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

 

Trackitin taustalla on ajatus siitä, että onnistunut rekrytoinnin laajentaminen ja laaja-alaisen osallisuuden sekä opiskelijoiden työllistymisen tukeminen edellyttävät oppilaitokselta hyvää oman opiskelijajoukon tuntemusta. Tämä tuntemus perustuu tiedon keruuseen kyselyillä ja rekistereistä ennen opintojen alkamista, opintojen aikana ja niiden päätyttyä. Tietojen perusteella toimenpiteet voidaan ajoittaa niin, että niistä saadaan paras mahdollinen tulos.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)