Korkeakoulut liian epätasa-arvoisia: poliittisia voimatoimia vaaditaan

 
Erityinen delegaatio sai vajaa kaksi vuotta sitten hallitukselta tehtäväksi edistää tasa-arvoa korkeakouluissa. Tehtävään sisältyy tärkeinä pidettyjen muutosehdotusten muotoilu ja esittäminen. Delegaation mukaan korkeakoulujen tasa-arvotyössä on suuria puutteita eikä tasa-arvotoimilla ole ollut toivottua vaikutusta. Delegaatio painottaa, että hankkeet ja lyhytaikaiset toimenpideohjelmat eivät ratkaise mitään, vaan tulevaisuudessa vaaditaan rakenteiden muutosta ja pitkäkestoisempaa toimintaa.
 
Lisätietoa (ruotsiksi): Regeringen.se