Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien täydennyskoulutukseen lisärahaa

 
Vuoden 2009 budjettiesityksessään ulkomailla tutkinnon suorittaneiden henkilöiden täydennyskoulutukseen käytetään noin 100 miljoonaa kruunua. Vuoden 2008 määräraha on 50 miljoonaa kruunua. Pääosa uusista varoista käytetään lääkärien täydennyskoulutukseen.
www.regeringen.se/sb/d/10406/a/111416