Korkeakoulutetut ensi kertaa enemmistönä 25–64-vuotiaista

Vuonna 2014 korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ohitti ensimmäistä kertaa 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä pelkän toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrän.

 
Yliopistotutkinnon suorittaneita oli 60 800, ja toisen asteen tutkinnon suorittaneita 59 300. Muutos mahtuu virhemarginaaliin. Yliopistotutkinnon suorittaneita 25–64-vuotiaita oli Islannin väestöstä 37,0 %, ja ryhmä kasvoi 2000 henkilöllä vuoteen 2013 verrattuna. Islannin tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan tästä ikäryhmästä 43 900 henkilöä, eli 26,7 % väestöstä, oli suorittanut loppuun ainoastaan peruskoulun. Tämä luku pieneni edellisvuodesta 1500 henkilöllä. Pääkaupunkiseudun ja maaseutuväestön koulutustasossa on suuria eroja. Pääkaupunkiseudulla ikäryhmässä 25–64 pelkän peruskoulun suorittaneita oli 21,9 % ja korkeakoulututkinnon suorittaneita 44,1 %. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella taas 35,3 %:lla on suoritettuna vain peruskoulu ja 24,1 %:lla korkeakoulutus.
Lähde: Islannin tilastokeskus