Korkeakoulutoimintaa kehitettävä kokonaisuutena

 

Osaamisen merkitys yhteiskunnan kehittämisen työkaluna on kiistaton. Korkea osaamistaso ei kuitenkaan yksin riitä. Osaamista tulee olla saatavilla yhteiskunnan eri tasoilla, aloilla ja alueilla tulevaisuuspainotteisesti.

Osaamisen kehittäminen voidaan nähdä prosessina, jonka tarpeisiin kehitettyjä perinteisiä korkeakoulusektori-, eli ns. duaalimallipohjaisia rakenteita ja toimintamalleja on viime vuosina koeteltu eri puolilla Suomea.

Lue lisää

Lähde: Kainuun Sanomat