Korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä nousee

 
Raportti ”Työvoiman kysyntä ja tarjonta vuosina 1986-2025 koulutuksen mukaan jaoteltuna” on laadittu Norjan tilastokeskuksen tutkimusosastolla Roger Bjørnstadin johdolla. Raportti ennustaa demografisten ja kansantaloudellisten mallien avulla työvoiman kysynnän kehitystä vuoteen 2025 asti. Raportissa tarkastellaan noin 30:tä eri opintosuuntausta neljään eri koulutustasoon jaoteltuna.
www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2008-08-13-01.html