Kort beskrivelse af vejledningssystemet i Danmark

 

Danmark

Vejledningen i Danmark gennemgik i 2004 en reform på ungeområdet. Vejledningen blev her organiseret i 46 (nu 48)centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-centre), som skal varetage vejledning om valg af ungdomsuddannelse og i 7 studievalgcentre, der skal varetage vejledning om valg af videregående uddannelse. Vejledningsreformen indeholdt også etableringen af en vejledningsportal www.ug.dk. Samtidig blev der oprettet en fælles vejlederuddannelse.

Det var hensigten, at vejledningsreformen på ungeområdet skulle efterfølges af en gennemgribende vejledningsreform på voksenområdet, men det er aldrig sket.

Vejledningstilbud til forskellige målgrupper

I forhold til den voksne gruppe eksisterer der i Danmark følgende vejledningsordninger og -tilbud:

Studievalg, 7 regionale vejledningscentre, hvis primære fokus er unge, der skal vælge en videregående uddannelse, vejleder også voksne om valg af videregående voksenuddannelse.

Herudover er der pr. 1. januar 2011 oprettet en e-Vejledningstjeneste, hvor både unge og voksne kan chatte, sms’e, ringe og maile. Der er også oprettet digitale informations- og gruppevejledningsmøder.

VEU-centre henvender sig til virksomheder med henblik på virksomhedernes efter- og videreuddannelsesbehov, primært på grundlæggende niveau og for kortuddannede. VEU centrene varetager også i stigende grad de voksnes behov for individuel vejledning. Der er 13 VEU centre i landet.

I Jobcentrene foregår der voksenvejledning, primært i forbindelse med vejledning af ledige, men man har også delvist en forpligtelse til at vejlede folk, der selv henvender sig. Der er 91 jobcentre i landet, stort set svarende til 1 jobcenter i hver kommune. 

Lovgivning

Den vejledning, der i Danmark er reguleret, ligger i
Undervisnings- og Uddannelsesministeriets regi. Vejledningsloven omhandler vejledning om valg af ungdomsuddannelse og vejledning om valg af videregående uddannelse.

Der foregår vejledning i mange andre sammenhænge, fx i beskæftigelsesområdet, men den vejledning, der foregår her er ikke reguleret af lovgivning.

Uddannelse af vejledere

Der findes en række forskellige uddannelser i Danmark i vejledning:

De to første uddannelser foregår i voksenuddannelsessystemet og med krav om forudgående relevant erhvervserfaring i vejledning, mens den sidste kan påbegyndes direkte efter en gymnasial eksamen.

I vejledningsordningerne Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg og eVejledningen er der uddannelseskrav til vejlederne. Når der er tale om uddannelseskrav drejer det sig om en af de 3 ovenstående uddannelser.

Gennemførselsvejledningen på de enkelte uddannelsesinstitutioner var også tidligere omfattet af krav om uddannelse, men den er nu erstattet af en fastholdelsesvejledning. Her er der ikke uddannelseskrav, kun hvis der i fastholdelsesarbejdet indgår uddannelses- og erhvervsvejledning, er der krav om, at vejlederen skal have uddannelse i vejledning.

Derudover eksisterer der både en akademiuddannelse i beskæftigelse og en Diplom i beskæftigelsesindsats, som mange medarbejdere i jobcentrene tager.

Mange medarbejdere i jobcentrene vælger dog også at tage en af vejlederuddannelserne.

I de vejledersektorer, hvor der er et uddannelseskrav, kan personer med minimum 5 års erhvervserfaring også varetage vejledningen, hvis man har en af de gamle vejlederuddannelser fra før vejledningsreformen i 2004. Vejledere kan opnå kompetencebeviser (enkelte moduler) eller uddannelsesbevis (hele uddannelsen) på diplomuddannelserne, hvis de gennemfører en realkompetencevurdering.
Les mer

Øvrig information

Videncenter for uddannelses- og erhvervsvejledning (VUE) blev etableret som en del af vejledningsreformen i 2004. VUE’s særlige funktion er, at udforske vejledning og formidle resultater af forskning og undersøgelser. Formidling sker på hjemmesiden, igennem VUE’s publikationer og gennem nyhedsbreve.
Les mere

Derudover er der et videncenter for vejledning på vejledningsportalen, Uddannelsesguiden, som indeholder nyheder og viden om uddannelses- og erhvervsvejledning, internationale forhold og kurser og konferencer. Videncentret udsender ugentligt et nyhedsbrev.
Vejledningsviden

Vejlederforum er et elektronisk mødested for alle slags vejledere, hvor man som vejleder kan holde sig ajour med vejledningspraksis og udveksle synspunkter med praktikere, politikere og forskere. Vejlederforum udgiver nyhedsbreve, Magasinet med interviews og artikler, omtale af konferencer, protrætter osv. Vejlederforum kræver et betalingsabonnement.

vejledning_dk: Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org
 

En rapport om en undersøgelse af effekterne af

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning

– effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau
PDF