Korta intervjuer med konferensdeltagare

 

Korta intervjuer med konferensdeltagare

Frågor: Vad tar du med dig från konferensen? Kommer du att ha användning av den i ditt dagliga arbete?


Kirsti Linde
Rektor på vuxenutbildningen i Sande, Norge, med inriktning på specialpedagogik, elever med utvecklingsstörning och norska för invandrare:

PA Ståhlberg visade roliga sätt att närma sig lösningar på problem och det var kul att bli som ett barn och få lov att leka. Jag tror också att det är bra för arbetsmiljön att närma sig svårigheter på det sättet, för då blir de lösningar i stället för problem. Torsdagens föredrag med Hanna Waldén tyckte jag också om, som det här med att möblera om i klassrummet. Skolan är av tradition väldigt konserverande och det är bra att försöka lösa upp detta och hitta bättre sätt att lära ut.


Tove Hedegaard Rasmussen
Arbetar som lärare och med pedagogisk utveckling vid VUC Fyn i Odense, Danmark:

– Det var bra att träffa kollegor från andra länder och reflektera över saker som man kan använda i sin egen verklighet. Den produkt som jag ska utveckla är lärande, inte en kopp som i PA Ståhlbergs övning. Jag funderar nu på hur man kan skapa innovation inom lärande. Hur provar man det som han säger i verkligheten? Hur är man kreativ i det akademiska? Vi har en examen som vi ska nå upp till och hur mycket kan vi släppa det kreativa kaoset fritt? Det är kanske lättare när det handlar om en kopp, en konkret produkt. Jag kan ha användning av konferensen i mitt arbete, för det är alltid bra att vända sin uppmärksamhet mot processen – vi är ju ständigt i pågående förändringsprocesser.


Ingvar Persson
Rektor vid vuxenutbildningen i Kristianstad, Sverige:

– Jag tar med mig mycket, men den viktigaste delen är att man träffar och kan byta erfarenheter med kollegor från de olika nordiska länderna. Konferensen har varit väl avvägd i och med att jag har fått mycket tid att prata med andra skolledare. Det är också kul att komma till Finland som har lyckats bra i många avseenden inom utbildning. Från torsdagens föredrag med Hanna Waldén har jag främst med mig tankar kring teamets och gruppens styrka. Kring dagens föredrag med PA Ståhlberg tänker jag att konferensen främst är till för att vi ska inspireras, inte få färdiga lösningar. Jag får många nyttiga tankar med mig hem. Vi hade en övning i att tänka nytt och det tror jag att vi behöver inom skolans värld. Det tillhör vår profession. Nu gäller det att gå från tankesmedja till handling och se den kreativa processen.