Kotoutusta yksityisellä pääomalla

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet hankkeen, joka tarjoaa noin 3 000 maahanmuuttajalle mahdollisuuden työelämälähtöiseen kotoutumiskoulutukseen ja työllistymiseen nopeutetussa aikataulussa.

 

Tavoitteena on, että vähintään 2 000 hankkeeseen osallistuneista on kolmen vuoden kuluttua mukana työelämässä. Hanke rahoitetaan yksityisellä pääomalla ja toteutetaan niin sanotulla Social Impact Bond -mallilla (SIB), jonka Sitra on tuonut Suomeen osana vaikuttavuusinvestoimista. Yksityiset sijoittajat rahoittavat mallin mukaisesti hankkeen ja kantavat siihen liittyvät taloudelliset riskit. Julkinen sektori maksaa oman osansa vain, jos työllistymistavoitteet saavutetaan.

Lisää aiheesta